Mos i plænen? – Prøv vertikalskæring!

Mos i plænen - vertikalskæring

”Ved hjælp af vores nye maskine, kan vi nu tilbyde vertikalskæring til en fornuftig pris.”

VERTIKALSKÆRE

Vertikalskæring består af lodretgående, smalle knive der gennemskærer græsset og løsner mos, afklip, tørre planterester, og
derved fjerner det meste af den uønskede vegetation i plænen. Det der løsnes ved vertikalskæring opsamles og ligges i depot
på grunden. Nu er der klar til eftersåning. Vi kan vertikalskære i perioderne april- juni samt august – september. I disse
perioder vil græsset hurtigt spire efter såning.

EFTERSÅNING

Det er vigtigt at efterså plænen efter vertikalskæring for at holde plænen tæt, så ukrudt m.m. har sværere vækstvilkår.

GØDNING

Det kan være en god ide at gøde efter eftersåning, så de nye frø har noget at vokse af. Der kan også bestilles en gødnings
analyse, så der gødes efter de anviste målinger.

TOPDRESS

Plænen kan topdresses med et meget tyndt lag bestående af grus og kompost, derved kan jordens humusindhold, mineralske
stoffer og overfladestrukturen forbedres. Plæner med højt humusindhold er mere modstands dygtige overfor f.eks. skadedyr
som gåsebillelarverne, som er særlig kendt for at ødelægge græsplænerne helt.

 

stein_graes_screen

 

 

MED DENNE MASKINE KAN VI OGSÅ TILBYDE FØLGENDE

 • Opsamling af løv/blade – både på plæner og belægninger.

 • Opsamling af hækaffald

 • Græsslåning med opsamling

”Ring og få et uforpligtende tilbud, samt vejledning omkring hvad der vil være den optimale løsning hos jer..”

Kontakt os om vertikalskæring her – ring til os på tlf. 65 94 37 50 – mail: info@steinfrandsen.dk

Algefjerner – få en pæn belægning igen!

“Træt af grønne overflader?”

Vi hos Anlægsgartner E. Stein Frandsen kan hjælpe dig, hvis du er træt af,  at din terrasse og indkørsel er smudset til med grønne alger.

Vi kan tilbyde en behandling som:Algefjerner

 • Er effektiv til fjernelse af alger på belægninger, murværk og træværk
 • Er skånsom uden brug af højtryk og ødelægger derved ikke overfladen
 • Er nem at sprøjte på overflader
 • Får algerne til at forsvinde 14 dage efter udførelse
 • Ikke tilsnavser i udførelsen af algebehandlingen
 • Kan udføres både forår og efterår
 • Giver en pæn overflade tilbage igen
 • Gør du undgår glatte fliser, glatte træterrasser og lign.
 • Ikke kræver du skurer og skrubber, men blot sørger for at feje blade og lign. væk
 • Er en SUPER effektiv løsning til en fornuftigt pris

 

Kontakt os om algefjerning her – ring til os på tlf. 65 94 37 50 – mail: info@steinfrandsen.dk

Gåsebillelarver i din græsplæne!

På sandet jord er gåsebillelarver er et stort problem i græsplænen. De voksne biller er planteædere, som lever af mange løvtræers blade. Larverne lever i jorden og æder græsrødder.

Græsplæne med gåsebillelarver…

Græsplæne med gåsebillelarver…

Larverne kommer frem 3–5 uger efter, at æggene er lagt. Det første larvestadie lever af dødt, organisk materiale i jorden, men det andet stadie lever af fine græsrødder, og i det tredje stadie gnaver larverne græsrødderne helt over. Alt dette lokker fugle til at rode i jorden for at finde larverne, og det fremkalder yderligere skade på plænen. Larverne findes i de øverste jordlag indtil oktober, hvor de graver sig ned for at overvintre. Forpupningen sker i april det følgende år, hvorefter billerne klækkes i maj.

Her ses en gåsebillelarve...

Her ses en gåsebillelarve…

Larverne er ca. 1 cm lange, bleghvide og krumme med brunt hoved. Larvernes gnav i græsrødderne ses som gulfarvning, visning og fuldstændig ødelæggelse af store partier i græsplænen. Skaden er altid værst på sandjord.

Forebyggelse mod Gåsebillelarver

Forebyggelse er vanskelig. Det er så godt som umuligt at fange de æglæggende hunner, før de graver sig ned.

For at gøre noget afgørende virkningsfuldt må græsplænens jord forbedres. En sandjord kan ikke holde på tilstrækkeligt megen fugtighed. Derfor bør der til en græsplæne på sandjord hvert år tilføre 1–2 cm topdressing bestående af harpet, velomsat kompost. Det vil med tiden opbygge et højere indhold af humus i jorden. Det vil i sin tur betyde, at jorden holder sig fugtig over længere perioder, sådan at græsplænen ikke mere er tiltrækkende som æglægningssted for billerne.

Behandling når plænen er angrebet

Man kan forsøge at bekæmpe larverne ved udvanding af rovnematoder. Nematoderne kræver en periode på 6–8 uger med jordtemperaturer over 15 grader C for at virke optimalt. Dette skal gøres helst i starten af august men kan også gøres hen til midt september. For at behandlingen skal virke, er det vigtigt at holde jorden fugtig ved vanding hver anden dag i to uger efter nematode-behandlingen. Hele denne behandling er en bekostelig affære.

Det har også været muligt at bruge sprøjtemiddel Trim, som ud sprøjtes 4 -5 uger efter hunnerne har lagt æg, altså omkring juli. Men Trim er forbudt at bruge i Danmark.

Plæner der er angrebet, kan evt. fræses eller kultiveres i august, september, så jorden bearbejdes grundigt. Dette skal gøres 2 -3 gange med ca. en uges mellemrum, så larverne bliver udtørret.

Så længe der ikke er et sprøjtemiddel mod gåsebillelarver, er de stort set umulige at bekæmpe, og især når det er en tør og varm sommer. Så afprøver du nogle at overstående metoder er der ingen garanti for at plænen ikke bliver ramt igen næste år.

Vi giver gerne et tilbud på bekæmpelse men gør dog opmærksom at der ikke er garanti for 100% virkning. Kontakt os her.