Vedligeholdelse og pleje af grønne områder

Gartnerfirmaet E. Stein Frandsen har i mere end 30 år oparbejdet en stor erfaring inden for pleje og vedligeholdelse af grønne områder for en bred vifte af virksomheder. Fælles for dem alle er vigtigheden i at have nogle velholdte udendørsarealer.

Vi har en stor maskinpark til rådighed. Det betyder at vi effektivt kan pleje de grønne områder, ligesom vi kan sikre en effektiv udførsel og koordinering af opgaven. Vi plejer grønne områder i Odense og på resten af Fyn.

Hvorfor er det vigtigt med pleje og vedligehold?

Ofte har virksomheden sin opmærksomhed rette mod interne processer og professionel markedsføring. Områderne omkring virksomheden er imidlertid også en meget vigtig del af, hvordan den udestående verden opfatter virksomheden.

De grønne arealer, der omgiver virksomheden, skal tage sig professionelt ud, da de afspejler virksomheden og det image, den ønsker at vise. Et flot grønt areal giver med andre ord et godt førstehåndsindtryk, når nye kunder og medarbejdere besøger virksomheden. Har vi med en kreativ virksomhed at gøre, kan det fx være en idé at afspejle dette på en spændende måde allerede inden, den udefrakommende har sat benene i virksomheden.

“De omkringliggende arealer afspejler virksomheden, og derfor skal de også tage sig professionelt ud”

Udliciter pleje af grønne områder

Når virksomheden vælger at udlicitere plejen af grønne områder Odense og Fyn, spares der ofte ressourcer. Nu behøver virksomheden ikke selv tage stilling til hvordan og hvornår, arealerne udenfor skal plejes og kan i stedet fokusere på driften.

Få en fast plan for pleje af grønne områder Odense og Fyn

Vi udarbejder gerne plejeplaner til haver og grønne arealer. Derved ved både kunden og vores medarbejder, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres. Det betyder også, at kunden og vi går mod et og samme mål og resultat med anlægget og pleje af grønne områder.

Kontakt os for en fast aftale omkring vedligehold af virksomhedens arealer.

Vi sammensætter et tilbud for pleje af grønne områder Odense og Fyn, som matcher det behov og ønsker, I måtte have. Vi er medlem af danske anlægsgartnere, det giver jer sikkerhed for veludført arbejde.

Husk, at I også kan få en fast aftale omkring glatførebekæmpelse.